2016 m. sausio 31 d., sekmadienis

Žuvies diena

Ar žinote, kad:
- žuvies diena gali būti nebūtinai ketvirtadienį;
- paskutinį sausio šeštadienį AK'MENUKŲ mokyklėlėje pasigaminome po akvariumą. Reikėjo ne tik įvairių priemonių, įrankių, bet ir vaikų užsidegimo, susikaupimo, kruopštumo. Sekėsi puikiai!   


Ar žinote, kad: 
- vaikai - kaip žvejai - mėgsta žvejoti staigmenas;
Ar žinote, kad:
- AK'MENUKŲ vaikai yra aplankę ne vieną pasaulio gamtos muziejų, akvariumuose matę didelių ir mažų žuvų;
- vaikai  žino pasakojimų, dainų ir pasakų apie žuvis;
- vaikai vaidindami mielai ,,pavirsta'' ir žvejais, ir žuvelėmis...
Ar žinote, kad:
- žuvys Žemėje gyvena ilgiau nei kažkada išnykę dinozaurai - daugiau kaip 450 milijonų metų;
- žuvų rūšių pasaulyje žinoma daugiau nei kartu sudėjus visas varliagyvių, roplių, paukščių ir žinduolių rūšis;
- didžiausia pasaulyje žuvis - bangininis ryklys - gali užaugti iki 15 metrų ilgio;
- auksinė žuvelė gali netekti savo spalvos, jei ją įleisite į tekantį vandenį (į upę...), o ilgai laikoma tamsoje ji taps balta;
- pirmasis Europos gyventojas, aprašęs auksinė žuvelę, buvo keliautojas Markas Polas;
Ar žinote, kad:
- Atlantinė skumbrė vienu metu padeda iki 500 000 kiaušinėlių;
- Mėlynojo banginio širdies ritmas - pats lėčiausias: per minutę jo širdis suplaka 4 - 8 kartus;
Ar žinote, kad:
- jei pikta senė išveja Senį iš namų, jam į tinklą gali pakliūti auksinė žuvelė.
- auksinė žuvelė išpildo tik tris norus, o pernelyg dideli troškimai gali baigtis meditacija prie suskilusios geldos.
Mes visgi tiek nedaug žinome apie žuvis...

2016 m. sausio 25 d., pirmadienis

Mažas didelių dinozaurų pasaulis

Prieš milijonus metų Žemėje viešpatavo vaizduotę audrinantys dinozaurai. Apie juos geriausiai žino mokslininkai. Tai kodėl vaikams bent vieną šeštadienį nepavirtus mokslininkais?
Ieškome medžiagos moksliniams tyrimams.
Iš rastų kaulų liekanų sudedame seniai išnykusių milžiniškų dinozaurų griaučius.
Labai netikėtai randame lede įšalusius  kiaušinius. Žinoma, vaikams jauniesiems mokslininkams patiko - tai  tai sukėlė džiaugsmo bangą.
Iš kiaušinių išsirito maži dinozaurai. Bandome nustatyti, kokios tai rūšys - mėsėdžiai ar žolėdžiai. O gal skrajūnai?  
Radome fosilijų (tiksliau, patys jų pasigaminome:)
Mažaisiais dinozauriukais reikia labai rūpintis, ir čia kaip tik fantazija jau pakankamai įsisiūbavo, taigi tiko pačios įvairiausios medžiagos ir priemonės: degtukų dėžutė virto lopšeliu, kiaušinių dėklas - kalnų viršūnėmis. Čia prireikė ir paklotėlių, ir dirbtinio sniego...
Už spalvotus dinozaurus daug kartų didesni ,,mokslininkai'' fantazijos dėka nusikėlė į fantazijų pasaulį: apie ugnikalnius, ledynus, apie meteoritą, kurio reikia saugotis...
Vienas didžiulis dinozauras per parą suėsdavo apie toną lapų ir šakų. Mėsėdžiai dinozaurai pasigaudavo smulkesnių gyvūnų. Gal tie vargšai smulkesni gyvūnai buvo tokie, kaip tie, kurie gyvena Gamtos centro terariumuose? O dinozaurai turbūt buvo kaip daug daug daug kartų padidintas vaikų draugas Samsonas?

Gerai, kad dinozaurai išnyko ne visiškai. Ir kas galėtų pagalvoti, kad iš jų atskilo viena atšaka, kuri liko iki mūsų dienų, ir tai - paukščiai!

Tokios gražios papūgėlės. Jų narvelis primena rojų. Neįtartum, kad labai tolimi jų protėviai - dinozaurai.
Sako, šią savaitę pasikeis oro temperatūra. Stipriai. Bet ne taip stipriai, kad kiltų pavojus išnykti kaip kokiems dinozaurams.
Jei lis, jei negalėsime džiaugtis sniegu ir rogutėmis, tamsų vakarą galima pasižiūrėti filmą.
Spalvinkite vaikų surištą dinozaurų knygą, dainuokite daineles apie mergaitės ir dinozauro draugystę. Leiskite iš kiaušinio išsiritusiems dinozaurams dar kartą užšalti šaldiklyje, kad vėl atitirptų, kad išsiteptų smėlyje, kad galėtų maudytis ežere  - dėžutėje nuo sūrelio, kad eitų miegoti į degtukų dėžutę, kad vaikščiotų vaikų nupieštais takeliais, kad pasislėptų už uolos iš kiaušinio dėklo.

O gal mūsų vaikai kurs animacinius filmus? O gal tyrinės prieš milijoną metų išmirusius gyvūnus?
Juk dinozaurai irgi nebūtų patikėję, kad jų vaikai kažkada taps spalvingais ir aukštai skraidančiais paukščiais?  

2016 m. sausio 19 d., antradienis

KALENDORIUS. Galimybių pilni metai

ei aš žinočiau, kad tai bus paskutinis kartas, 
Kai aš pamatysiu Tave beužmiegančią, 
Aš Tave geriau apkločiau 
Ir melsčiaus Dievui, kad saugotų Tavo sielą. 

Jei aš žinočiau, kad tai bus paskutinis kartas, 
Kai matysiu Tave, išeinančią pro duris, 
Aš Tave apkabinčiau ir pabučiuočiau 
Ir pašaukčiau atgal dar vienam bučiniui. 

Nes tikrai visada ateina rytojus 
Klaidoms ištaisyti 
Ir mums visada duodamas antras šansas 
Padaryti viska teisingai. 

Visuomet bus kita diena 
Ištarti "Myliu Tave", 
Ir tikrai būna dar vienas šansas 
Ištarti "Kuo galiu padėti?" 

Bet jeigu kartais aš klystu, 
Ir ši diena yra viskas, ką aš turiu, 
Aš norėčiau pasakyti, kaip aš myliu Tave, 
Ir tikiuosi, kad mes to niekada nepamiršime. 

Rytojaus niekas niekam nežadėjo 
Nei jaunam, nei senam, 
Ir šiandien gali būti paskutinė proga 
Tau stipriai apkabinti savo meilę. 

Tad, jeigu lauki rytojaus, 
Kodėl nedarai to šiandien? 
Nes, jeigu rytojus niekada neateis, 
Tu tikrai gailėsies tos dienos, 

Kai Tu neskyrei papildomo laiko 
Šypsenai, apkabinimui ar bučiniui 
Ir buvai per daug užsiėmęs suteikti kitam tai, 
Kas galbūt tapo jo paskutiniuoju noru. 

Tad prisiglauskite prie savo mylimųjų šiandien Ir pašnibždėkite jiems į ausį, Pasakykite jiems, kaip stipriai juos mylite Ir kad jie Jums visada bus labai brangūs.

2016 m. sausio 11 d., pirmadienis

RATAS

Žiemos atostogos su liaudies daina, tautiniais raštais, tradiciniais lietuvių rankdarbiais - toks buvo mūsų pasirinkimas. Atrodo, atmintyje įstrigo ne tik liaudies dainų žodžiai, bet ir bendrystės jausmas, giedant sutartines, liejant žvakes, minkant tešlą ir jaukiai sėdint prie apvalaus pietų stalo, prie arbatos puodelio.
Pasidžiaukime dar kartą maloniomis akimirkomis. 

2016 m. sausio 2 d., šeštadienis

Žiemos atostogos

Maža žiemos periodo namų stovyklėlė mergaitėms
RATAS
Stovime prie Naujųjų metų slenksčio.  Apsisuko laiko ratas.  Dienos ims ilgėti, kartu su gamta pradedame naują gamtos ciklą.  Kurdami ateitį, turime atsižvelgti į praeitį, pažinti savo istoriją, tradicijas ir papročius, kurių niekas nekuria, kurie, kaip gyvenimo būtinybė, išsirutulioja per ilgus dešimtmečius ir šimtmečius.
Tradicinė kultūra – visos tautinės kultūros pagrindas.  Nuo seniausių indoeuropiečių laikų ypatingas dėmesys skiriamas Moters – Pramotės, Deivės Motinos simbolikai.  Daugelis svarbiausių apeigų nuo senų laikų buvo atliekamos būtent moterų.  Tai būdinga ir kitų tautų papročiams. Moterys, judėdamos ratu, kurio viduryje būdavo pati vyriausia, sakydavo užkalbėjimus, turėjusius galią pagreitinti pavasarį. Jurgines giesmes taip pat giedodavo moterys.   Lietuvoje merginos vakarodavo su rankdarbiais,  turėdavo atskirus pasilinksminimus, kuriuose giedodavo sutartines, kitas liaudies dainas. Dainavimas nuo pat užgimimo yra moterų sfera ( instrumentinė muzika – dažniau vyrų).
Sutartinės, kaip pasakoja jų giedotojos, buvo giedamos ne masiškai, o tam tikromis nedidelėmis grupelėmis, dažniausiai – vienos šeimos atstovės (motina su dukrom, tetom), arba artimiausios kaimynės. Taigi, liaudies daina ir tautinė tradicija, rankdarbių pamokos pirmiausia buvo perduodamos iš kartos į kartą artimųjų rate.
Siekdama bent kiek daugiau supažindinti su tradicine lietuvių kultūra – papročiais, istorija, tradiciniais moterų rankdarbiais ir giesmėmis, kviečiu  7-10 metų mergaites žiemos atsotogų metu susiburti į RATĄ – teminę tradicinės kultūros stovyklėlę.
Ramioje aplinkoje kalbėsime apie tautines tradicijas, bandydami  jas įprasminti ir pamatyti jų grožį. Liesime žvakes, velsime, adysime, siuvinėsime, sutartinai giedodamos. Kasdien išmoksime po naują giesmę!  Bandysime tautinei tradicijai vietą modernioje kultūroje surasti. Drauge virsime pietus. Pasidžiaugsime balta žiema – po pietų eisime čiuožti nuo Pavilnio kalniukų, aplankysime  muziejų ir galerijas.

Žiemos atostogų stovykla RATAS:
Sausio 4 – 8 dienomis nuo 10 iki 15 val. (ir ilgiau…)
I.                    Žvakių liejimas.   Pavilnio kalneliai...
II.                  Vilnos vėlimas. SKALVIJA_kinas SKALVIJOJE : AUKSO ŽIRGAS_(nuo 14.50val)
III.                Siuvimas.  /T.Balčiūnienės iliustracijų paroda GALEROJE (Užupis)
IV.                Adymas.  / Nacionalinis muziejus  _  Senasis arsenalas_ lnm_4,5,6 salės
V.                  Siuvinėjimas. / Išmoktų dainų pynė...

Stovykla vyks: Paeglinės Sodų I-oji, Nr. 29.

Užsirašyti ir detales aptarti elektroniniu paštu: ivanauskaite.dalia@gmail.com, tel. : 8 687 91875

Arbatvakaris ,,Gyvo Žalio''

Į Naujuosius Metus įžengėme su gražiu ir prasmingu projektu - vaikišku lašeliu prisidėjome prie spektaklio ,,Gyvo žalio'' (režisierė Eglė Tulevičiūtė), keturias dienas tarpušvenčiu rodytame Jurgio ir Marijos Šlepelių muziejuje.

Žaismingas ir nuotaikingas, bet drauge nostalgiškas ir jautrus šis spektaklis.
Norisi, kad AK'MENUKŲ vaikai pamažu atrastų prasmingąjį Vilnių, pažintų tuos žmones, kurie yra tylūs, bet gilūs.
Ši bendra patirtis dar labiau mus sujungė. Mergaitės darniai giedojo, tėveliai atsakingai derino repeticijų ir spektaklių laiką ir savo kasdienius rūpesčius. Tai virto gražia švente, kaimynišku džiaugsmu.
Būkite pasveikinti, prasmingai įžengę į Naujuosius metus.
Sau ir Jums - visiems mums - linkiu turiningų ir smagių 2016-ųjų.